Senat

Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

Tematem II sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji, która 28 lutego 2019 r. odbywa się  w Senacie, jest „Członkostwo Gruzji w NATO”. Sesję otworzył wicemarszałek Senatu Adam Bielan, który podkreślił, że Gruzję i NATO łączą silne więzi współpracy. „Euroatlatyckie aspiracje są jej autonomicznym wyborem i żadne państwo trzecie nie może mieć w tej sprawie prawa weta”- mówił. Przypomniał też,…

Czytaj więcej

SENAT 2018 w liczbach

W 2018 r. odbyło się 17 posiedzeń Senatu, które razem trwały 46 dni. Najkrótsze posiedzenie w 2018 r., trwało 4 godz. 45 min. Najdłuższe posiedzenie, zajęło 37 godz. 34 min. Średni czas posiedzenia w 2018 r. to 18 godz. 9 min. Senat przyjął w 2018 r.  268 ustaw. Do 50 z nich Izba wprowadziła 467 poprawek. Ustawy, do których Senat…

Czytaj więcej