Stypendia

Program stypendialny dla naukowców –działania „Marie Curie”

Działania „Marie Curie” to europejska inicjatywa, w ramach której naukowcom, niezależnie od ich narodowości czy dziedziny badań, przyznawane są granty naukowe. Hojne stypendia to jednak nie wszystko. Naukowcy będący beneficjentami programu mogą także zdobyć doświadczenie za granicą i w sektorze prywatnym. Otrzymują również możliwość uczestniczenia w szkoleniach, pozwalających na uzyskanie dodatkowych kompetencji lub poznanie dyscyplin, które mogą przyczynić się do rozwoju ich kariery. Przeczytaj więcej na temat różnych schematów finansowania oraz kryteriów ubiegania się o nie na stronie
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_pl.htm