Interwencje / petycje

Adam Bielan interweniuje i chętnie służy Państwu pomocą w rozmaitych sprawach, w tym także z zakresu działalności Parlamentu Europejskiego.

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do składnia petycji do Parlamentu Europejskiego, w sprawach o charakterze zarówno prywatnym jak i publicznym związanych z zakresem działalności Parlamentu Europejskiego. Prawo to przysługuje również przedsiębiorcom oraz organizacjom i stowarzyszeniom posiadającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Petycje mogą przybierać formę wniosków lub skarg, a ponadto mogą stanowić komentarz na temat stosowania prawa wspólnotowego. Mają one za zadanie zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli Unii Europejskiej przez państwa członkowskie.

Szczegółowe informacje na temat petycji znajdują się na stronie: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00533cec74/Petitions.html