Moje działania w latach 2019-2024 w Parlamencie Europejskim

Szanowni Państwo,

Pięć lat temu zobowiązałem się do pracy na rzecz lepszej przyszłości Polski w Europie. Mijająca kadencja była niezwykle trudna i intensywna. Mieliśmy do czynienia z bezprecedensowymi wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19 i wciąż trwającą wojną na Ukrainie. Do tego dochodzi ideologiczny spór o Zielony Ład, który będzie trwał tak długo, aż postulaty i ambicje ekologiczne nie zostaną urealnione i nie przestaną być tak dotkliwe dla obywateli i ich budżetów.

Te pięć lat to bardzo intensywny czas pracy i zaangażowania na rzecz Polski. Jednym z moich największych osiągnięć tej kadencji było zabezpieczenie znaczących korzyści dla naszego regionu – Mazowsza. Dzięki staraniom udało się dokonać wydzielenia Warszawy z reszty regionu, co przyczyniło się do uzyskania wysokiego siedmioletniego budżetu unijnego dla Mazowsza – niemal 2 miliardy euro! To historyczny sukces, który przełożył się na konkretne korzyści finansowe dla naszego regionu, w tym dodatkowe środki z programu Polska Wschodnia i znaczące dofinansowanie licznych projektów regionalnych. Skorzystały na tym Radom, Płock, Ostrołęka czy Siedlce.

Spotkanie z dyrektorem Dyrekcji Generalnej REGIO w Komisji Europejskiej, Bruksela, 2019 r.

Uczestniczyłem w ponad 100 debatach plenarnych, utrzymując bliską 100% frekwencję w głosowaniach. Byłem głównym sprawozdawcą 6 raportów i opinii legislacyjnych oraz współautorem ponad 30 opinii i sprawozdań, co pozwoliło mi na aktywny udział w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat skupiłem swoje wysiłki na kilku kluczowych obszarach, które mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości Polski.

 

 

 

 

 

© European Union 2021 – Source : EP

Moje zaangażowanie w kształtowanie polityki cyfrowej UE, zwłaszcza poprzez prace nad aktami o usługach cyfrowych (DSA) oraz o rynkach cyfrowych (DMA), miało bardzo konkretny cel – ochronę użytkowników cyfrowych i wzmocnienie ich praw online oraz poprawę konkurencyjności unijnych podmiotów na globalnym rynku. Podczas negocjacji, zwalczałem jakiekolwiek próby wprowadzania cenzury w sieci. To się udało. Pracowałem także nad rozwojem sztucznej inteligencji, przemysłu i rynku wewnętrznego w erze cyfrowej, koncentrując się na zmniejszaniu biurokracji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zawsze na pierwszym miejscu stawiałem ochronę wolności słowa i transparentność w świecie cyfrowym.

© European Union 2021 – Source : EP

Podsumowując, pięć lat mojej kadencji w Parlamencie Europejskim to czas ciężkiej pracy, wyzwań, ale przede wszystkim realnych osiągnięć i sukcesów, które były możliwe dzięki wsparciu mieszkańców Mazowsza. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za zaufanie i zapewnić, że moja determinacja do dalszej pracy na rzecz Polski i regionu Mazowsza pozostaje niezmienna.