Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

Tematem II sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji, która 28 lutego 2019 r. odbywa się  w Senacie, jest „Członkostwo Gruzji w NATO”.

Sesję otworzył wicemarszałek Senatu Adam Bielan, który podkreślił, że Gruzję i NATO łączą silne więzi współpracy.

Euroatlatyckie aspiracje są jej autonomicznym wyborem i żadne państwo trzecie nie może mieć w tej sprawie prawa weta”- mówił. Przypomniał też, że Polska zdecydowanie popiera euroaspiracje Gruzji, a NATO powinno być otwarte dla tych, którzy identyfikują się z jego celami.

więcej: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11477,drugi-dzien-zgromadzenia-parlamentarnego-rzeczypospolitej-polskiej-i-gruzji.html

źródło: senat.gov.pl