Innowacyjna Europa, innowacyjna Polska dzięki projektowi unijnemu Horyzont 2020
W grudniu 2013 r. ruszył nowy projekt unijny mający za zadanie spersonalizować opiekę zdrowotną, wprowadzić bezpieczeństwo cyfrowe i inteligentne miasta. Dwanaście polskich uczelni otrzyma do 1,5 mln zł wsparcia na pomoc naukowcom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
„Pora zabrać się do pracy. Finansowanie w ramach programu Horyzont 2020 ma kluczowe znaczenie dla przyszłości badań i innowacji w Europie. Przyczyni się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz poprawy jakości życia. Program został tak pomyślany, aby przyniósł konkretne wyniki. Ograniczyliśmy tez biurokrację, żeby łatwiej było wziąć w nim udział. Dlatego zachęcam badaczy, uczelnie, i przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie firmy – zapisujcie się!”- powiedziała Máire Geoghegan-Quinn, europejska komisarz ds. badań naukowych, innowacji i nauki.
Już teraz można składać wnioski w ramach większości konkursów na projekty finansowane z budżetu na 2014 r., ale w przyszłym roku będą sukcesywnie ogłaszane kolejne konkursy. W budżecie na 2014 r. przeznaczono na ten cel ok 7,8 mld euro – pieniądze te sfinansują przede wszystkim projekty wpisujące się w trzy główne filary programu Horyzont 2020:
  1. Doskonała baza naukowa: ok. 3 mld euro, w tym 1,7 mld na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz 800 mln euro na stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Maria Skłodowska-Curie
  2. Wiodąca pozycja w przemyśle: 1,8 mld euro na ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny;
  3. Wyzwania społeczne: 2,8 mld euro na innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych określonych w programie Horyzont 2020, dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki; energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeństw oraz bezpieczeństwa.
W czwartek 30.01.14 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs „Inkubator Innowacyjności”.Dwanaście polskich uczelni (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Politechnika Śląska, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Lubelska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Śniadeckich w Bydgoszczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Krakowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Politechnika Rzeszowska) otrzyma do 1,5 mln zł wsparcia na pomoc naukowcom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
Żródło: Na podstawie PAP POLSKA AGENCJA PRASOWA oraz ec.europa.eu