Komisja Europejska odpowiada na pytania Adama Bielana o postępowanie antykorupcyjne w Centrum Projektów Informatycznych

Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn odpowiedział na interpelację Adama Bielana z dnia 21 listopada 2013 ws. postępowania antykorupcyjnego w Centrum Projektów Informatycznych.

W dniu 17 grudnia 2013 r. Komisja Europejska poinformowała polskie władze, że realizacja przyszłych wniosków o zwrot kosztów poniesionych w związku ze wszystkimi projektami e-administracji wdrożonymi w ramach priorytetu VII programu Innowacyjna Gospodarka zostanie przerwana do momentu wyjaśnienia sytuacji ogólnej.
Adam Bielan zapytał Komisję m.in. o to, czy w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, polskim projektom informatycznym grozi zablokowanie finansowania, a także czy była i jest na bieżąco informowana przez stronę polską odnośnie przedmiotowego śledztwa.

 

Przedstawiamy pełną treść zapytania i odpowiedzi.

 

21 listopada 2013 r.
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej do Komisji 
Adam Bielan

 

Przedmiot:  W związku z postępowaniem antykorupcyjnym w Centrum Projektów Informatycznych

 

W kwietniu ubiegłego roku Komisja Europejska zawiesiła płatności dotyczące części projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ówczesną decyzję podjęto w związku z prokuratorskim śledztwem dotyczącym korupcji przy przetargach na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych realizowanych przez Centrum Projektów Informatycznych. Po kilku miesiącach, w następstwie wyjaśnień przedstawicieli polskich władz, wypłaty funduszy wznowiono.
Niestety w bieżącym tygodniu doszło do kolejnych zatrzymań, które okazały się pokłosiem prowadzonego od trzech lat śledztwa w powyższej sprawie. Dotychczasowe zarzuty obejmują 38 postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzonych w CPI, a według szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest to jedna z największych spraw prowadzonych przez Biuro.
Wyrażając zaniepokojenie z powodu sytuacji w instytucjach polskiej administracji publicznej oraz w trosce o bezpieczeństwo realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
1. Czy, w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, polskim projektom informatycznym grozi powtórne zablokowanie finansowania?
2. Czy Komisja była i jest na bieżąco informowana przez stronę polską odnośnie przedmiotowego śledztwa?
3. Czy w związku z nowymi okolicznościami Komisja będzie rozważać przeprowadzenie dodatkowych audytów projektów realizowanych przez CPI?

 

Odpowiedź udzielona przez komisarza Johannesa Hahna w imieniu Komisji (27.1.2014)


1. Komisja podchodzi ostrożnie do wszelkich zarzutów dotyczących nieprawidłowości związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi. W dniu 17 grudnia 2013 r. poinformowała zatem polskie władze, że realizacja przyszłych wniosków o zwrot kosztów poniesionych w związku ze wszystkimi projektami e-administracji wdrożonymi w ramach priorytetu VII programu Innowacyjna Gospodarka zostanie przerwana do momentu wyjaśnienia sytuacji ogólnej.


2. Po zwróceniu przez Komisję uwagi na doniesienia w mediach, instytucja zarządzająca programem poinformowała Komisję o współfinansowanych projektach objętych toczącym się postępowaniem prokuratorskim. Komisja nie może potwierdzić otrzymania pełnych informacji ze względu na poufny charakter śledztwa prowadzonego przez polskie służby dochodzeniowe.


3. Po przeanalizowaniu wszystkich informacji Komisja zadecyduje o konieczności podjęcia ewentualnych dodatkowych działań kontrolnych w odniesieniu do projektów wdrożonych przez Centrum Projektów Informatycznych i ich charakterze. Komisja mogłaby zadecydować, że polska Instytucja Audytowa (IA) jest w stanie przeprowadzić kontrolę w oparciu o wskaźniki nadużyć. IA składałaby wówczas polskim organom zajmującym się zwalczaniem nadużyć sprawozdania odnośnie do każdego projektu, w związku z którym zaistniałoby podejrzenie korupcji. Organy te podejmowałyby decyzję o dalszych działaniach. OLAF został poinformowany o tej sprawie.