Czy wiesz, co jesz?

Spożywana przez nas żywność i nasze przyzwyczajenia żywieniowe mają realny wpływ na nasze zdrowie. Unia Europejska stara się zachęcić nas do większej świadomości żywieniowej i wprowadza nowe znakowanie produktów.

Ponad połowa Europejczyków cierpi na otyłość. Choroba ta powoduje rozmaite problemy natury psychicznej i fizycznej jak np. choroby układu krążenia, nowotwór i cukrzycę. Ponadto otyłość generuje 2-8% kosztów jakie ponosi opieka medyczna w Europie.

Jeśli urodziłeś się z cukrzycą lub jesteś w grupie ryzyka, niezbędne jest, byś wiedział, co jesz. Cukrzyca stanowi coraz większą groźbę dla zdrowia ludzkiego i może powodować choroby serca, nerek, utratę wzroku, a nawet amputację kończyn. W Unii Europejskiej na cukrzycę umiera aż 325 000 osób rocznie. Aż połowa osób cierpiących na cukrzycę nie jest świadoma swojej choroby.

Do tej pory na opakowaniach produktów żywnościowych znajdowała się jedynie informacja o ich składzie surowcowym. Najnowsza dyrektywa obliguje producentów do informowania nas również o zawartości kalorii, soli, tłuszczu, węglowodanów i białka. Dzięki tym informacjom mamy szansę uniknąć spożycia produktu, zawierającego alergen, na który jesteśmy uczuleni oraz skuteczniej walczyć z otyłością i cukrzycą.