Bezrobocie osób młodych wyzwaniem dla całej Europy

Ostatni kryzys gospodarczy dał się we znaki większości gospodarkom świata, w tym również krajom Unii Europejskiej. Najbardziej dotkniętą grupą są osoby młode i absolwenci studiów wyższych.

Ponad 2 miesiące temu, podczas debaty w Parlamencie Europejskim nad rezolucją w sprawie walki z bezrobociem osób młodych, Adam Bielan i inni europosłowie rozważali możliwe rozwiązania.

Jak podaje Eurostat, odsetek bezrobotnych wśród osób poniżej 25 roku życia (22,9%) przekroczył dwukrotnie średnią dla wszystkich grup wiekowych w całej Unii Europejskiej (9,1%), w Polsce – ponad trzykrotnie (odpowiednio 26,5% i 8,5%) w 2012 roku. Jak podaje Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), globalne straty ekonomiczne z tego tytułu wyniosły w 2011 roku 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% unijnego PKB. Powoduje to głębokie problemy społeczne i zmusza młode osoby do emigracji zarobkowej. Problem stanowią również tzw. umowy „śmieciowe”, które nie dają młodym gwarancji zatrudnienia i ochrony prawnej. Jedną z propozycji jakie Adam Bielan wysunął debacie jest ułatwienie mobilności zawodowej i uznawanie kwalifikacji zawodowych przez kraje członkowskie. W tym celu uczestniczył aktywnie w pracach Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), czego efektem było przyjęcie w dniu 9 października przez Parlament Europejski tekstu rezolucji wyrażającej poparcie dla dyrektywy Komisji Europejskiej w zakresie uznawania i harmonizacji kwalifikacji zawodowych i współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu informacji rynku wewnętrznego. Podczas debaty wyraził on poparcie dla paneuropejskiego systemu dobrowolnej elektronicznej legitymacji zawodowej, czego prawdopodobnym efektem może być wzrost mobilności zawodowej, w tym redukcja ograniczeń dla zawodów regulowanych. Kolejnym ważnym aspektem jest przyznanie ulg przedsiębiorcom z tytułu zatrudniania młodych absolwentów.

Wystąpienie europosła Adama Bielana można obejrzeć TUTAJ