Wystawa z inicjatywy Marszałka Adama Bielana – „Czerwiec ’76. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza”

Z inicjatywy wicemarszałka Adama Bielana 1 czerwca 2017 r. w Senacie została otwarta wystawa „Czerwiec ’76. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza”, przygotowana przez Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Radomiu oraz Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w tym mieście.

„Przekonanie o wolnej Polsce nie może zamykać drogi do ukazywania istoty cierpienia i ofiary poniesionej przez naszych rodaków w imię wolności i sprawiedliwości. Przybliżanie realiów tamtych czasów jest wyrazem naszego szacunku, patriotyzmu i nauką dla młodego pokolenia. Jeżeli obowiązkiem Polaków jest zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach nieodległej historii, to obowiązkiem polskich władz jest jej podtrzymywanie” – mówił wicemarszałek Adam Bielan podczas uroczystości otwarcia. Apelował, by wystawa poświęcona wydarzeniom Czerwca’76 była dla wszystkich chwilą zadumy i hołdem oddanym tym, którzy w imię wolności przeciwstawili się haniebnym działaniom komunistycznej dyktatury. Zdaniem wicemarszałka Senatu prezentowana ekspozycja ukazuje prawdę o trudnych czasach połowy lat 70., naznaczonych heroicznymi zmaganiami o godność człowieka, a także ofiarą poniesioną przez tych, którzy mieli odwagę stanąć po stronie prześladowanych. „Jedną z takich osób był niewątpliwie śp. ks. Roman Kotlarz, duchowny, który błogosławił radomskich robotników upominających się o swoje prawa. Bezkompromisowa postawa księdza ukazuje go jako niezłomnego duszpasterza na szlaku walki o wolność ojczyzny” – podkreślił wicemarszałek Adam Bielan.

Autor scenariusza wystawy dr Arkadiusz Kutkowski z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu podkreślił, że ks. Roman Kotlarz stał się niejako twarzą, symbolem Radomia’76, wydarzeń, które na wiele lat w dramatyczny sposób określiły zbiorowy los tego miasta. Jak zaznaczył, Roman Kotlarz jest także symbolem pewnej formacji polskich księży, którzy za swoją niezłomną postawę, podobnie jak bł. Jerzy Popiełuszko, zapłacili najwyższą cenę – cenę życia.

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9786,wystawa-czerwiec-76-zycie-i-dzialalnosc-ksiedza-romana-kotlarza.html

IMGL0543

IMGL0656

FB