SENAT 2018 w liczbach

W 2018 r. odbyło się 17 posiedzeń Senatu, które razem trwały 46 dni. Najkrótsze posiedzenie w 2018 r., trwało 4 godz. 45 min. Najdłuższe posiedzenie, zajęło 37 godz. 34 min. Średni czas posiedzenia w 2018 r. to 18 godz. 9 min.

Senat przyjął w 2018 r.  268 ustaw. Do 50 z nich Izba wprowadziła 467 poprawek. Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 18,6% wszystkich rozpatrzonych przez Izbę.

Senat wniósł do Sejmu 15 inicjatyw ustawodawczych, podjął też 20 uchwał okolicznościowych.

Na posiedzeniach Izby senatorowie wygłosili 5193 wystąpienia, w tym 82 złożyli do protokołu. Złożyli oni też 559 oświadczeń, w tym 489 – do protokołu.

W 2018 r. odbyło się 670 posiedzeń komisji senackich.

W ciągu 2018 roku odbyło się w Senacie 31 konferencji i seminariów.

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11355,prace-senatu-w-2018-r-w-liczbach.html

FB

Noworoczne spotkanie Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu

11 stycznia 2019 r. Senator Adam Bielan wziął udział w noworocznym spotkaniu Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu. Podczas spotkania zapowiedział, że na liście rządowego programu odbudowy zamków kazimierzowskich Radom będzie zajmował priorytetowe miejsce,a rok 2019 będzie przełomowym w kwestii odbudowy zamku.

http://radom24.pl/artykul/czytaj/39311

źródło: radom24.pl

FB
Zobacz wszystkie aktualności