Jubileusz 50-lecia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

Gratuluję wspaniałego jubileuszu i wszystkich osiągnięć Uczniom, Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji Ośrodka oraz serdecznie dziękuję za zaproszenie panu staroście Mariuszowi Turalskiemu.