Marcowa sesja plenarna w skrócie

13 marca dobiegła końca przedostatnia w tej kadencji PE sesja plenarna w Strasburgu.

-Eurodeputowani przegłosowali rezolucję dot. rosyjskiej inwazji na Krym. Uznali, że jest ona złamaniem prawa międzynarodowego, propozycja przeprowadzenia referendum nielegalna, a działania podejmowane przez Kreml „stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej”.

-Każdy obywatel powinien mieć prawo do wykasowania prywatnych informacji (bycia zapomnianym)-orzekli posłowie i w środę przegłosowali kompleksową reformę ochrony danych w obrębie UE. Wzmocnili zabezpieczenia w przypadku przetwarzania danych przez państwa trzecie oraz przestrzegli USA, że jeśli masowa inwigilacja nie zostanie przerwana, dalsze rozmowy o wolnym handlu między obiema stronami Atlantyku, będą zagrożone.

-Wzmocnione przepisy dotyczące walki z praniem pieniędzy zostały przyjęte przez PE we wtorek. Dzięki nim łatwiej będzie zwalczyć unikanie opodatkowania oraz identyfikować podejrzane transakcje w Europie.

-W czwartek posłowie przegłosowali projekt dyrektywy, mającej na celu wprowadzenie obowiązku stosowania uniwersalnej ładowarki we wszystkich telefonach komórkowych dostępnych na rynku europejskim. Projekt został poparty 550 głosami za, przy 12 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się. Będzie musiał teraz zyskać oficjalne zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały następnie 2 lata, na wprowadzenie w życie nowej dyrektywy na swoim terenie.

-Parlament zaktualizował unijne przepisy dotyczące przeglądów technicznych pojazdów oraz przyjął propozycję uproszczenia procedur uznawania certyfikatów dopuszczających do ruchu poza granicami kraju jego wydania.

żródło: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140313STO38908/html/Marcowa-sesja-plenarna-w-skr%C3%B3cie-Ukraina-Trojka-ochrona-danych