Debata w PE nt. dostępu do podstawowego rachunku bankowego 12.12.2013