Trwają prace w Komisji IMCO nad dyrektywą żywnościową

Na jednym z ostatnich posiedzeń moja Komisja pracowała nad propozycją Komisji Europejskiej nt. nowego prawa unijnego dotyczącego bezpieczeństwa w żywnościowym łańcuchu dostaw. Najważniejsze dla każdego z nas jest, aby mieć pewność co do jakości rzeczy, które jedzą nasze rodziny, dlatego Adam Bielan zaproponował kilka rozwiązań w tym zakresie.

Tegoroczna afera w sektorze mięsnym polegająca na dodawaniu niezadeklarowanej koniny do przetworów na bazie wołowiny oraz użycia antybiotyków uświadomiły wszystkim, że należy zrobić więcej w zakresie monitorowania całego łańcucha dostaw w przemyśle spożywczym na jednolitym rynku. 14 października Komisja ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego (IMCO), której Adam Bielan jest członkiem, pracowała nad projektem dyrektywy Komisji Europejskiej mającą poprawić bezpieczeństwo żywnościowe. Podczas prac IMCO, europoseł wystąpił z apelem do przedstawicieli Komisji Europejskiej o zwrócenie większej uwagi na kwestię koordynacji pomiędzy krajowymi nadzorującymi służbami weterynaryjnymi, zaznaczyłem konieczność wzmocnienia systemów egzekwowania prawa w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy dopuszczają się złych praktyk oraz zaznaczył, że równie ważne jak dokładne monitorowanie jakości żywności jest wprowadzenie zrozumiałych etykiet produktów żywnościowych (np. nie jest powszechnie znany wpływ emulgatorów albo hydrolizatu na ludzki organizm). Ostateczny tekst powinien zostać przesłany do Komisji Europejskiej przed końcem tego roku, a pierwsze czytanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego przewidziano na 11 marca 2014 r.

Pełna wypowiedź Adama Bielana TUTAJ