Adam Bielan pyta Komisję Europejską o naciski Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego

Zbliżający się szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (28-29 listopada), w trakcie którego może dojść do podpisania umowy stowarzyszeniowej przez Unię Europejską i Ukrainę, Rosja podejmuje działania mające na celu zniechęcić Ukrainę do nawiązania bliskich stosunków z UE obejmujących porozumienie o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA).

Według październikowej zapowiedzi Władimira Putina, Ukraina może liczyć na obniżkę ceny gazu z obecnych $400/metr sześcienny do $260. Kontrakt miałby opiewać na 5 mld metrów sześciennych. Posunięcie to, wraz z obietnicą udzielenia Ukrainie przez Rosję pożyczki w wysokości $750 mln na sfinansowanie wspomnianego zakupu, przemyślane jest de facto na zmuszenie Ukrainy do wstąpienia w związek celny z Rosją, Białorusią i Kazachstanem, bowiem deficyt handlowy naszego wschodniego sąsiada (ponad 6%) zmusił Bank Światowy do wydania ostrzeżenia rządowi Mykoła Azarowa.

Rosja nie ustaje w wysiłkach, aby utrzymać Białoruś i Ukrainę w swojej strefie wpływów, wikłając te kraje w podobne „gry”.

Poniżej treść pytania wymagającego odpowiedzi pisemnej, w sprawie rosyjskich prób torpedowania integracji krajów Partnerstwa Wschodniego z UE , które europoseł Adam Bielan zgłosił w dniu 8 października.

Polityka inspirowania przez Moskwę „wojen handlowych” z sąsiednimi państwami (również członkowskimi UE) ewidentnie nabiera rozpędu, nierzadko przy bierności unijnych instytucji.

W chwili obecnej wiele europejskich firm podejmuje starania o zawarcie bądź przedłużenie kontraktów związanych z handlem z Rosją w roku 2014. Seria ostatnich negatywnych decyzji oraz rozporządzeń rosyjskich służb celnych i sanitarnych odnoszących się do europejskich produktów spożywczych eksportowanych do tego kraju wzbudza uzasadniony niepokój. Zwiększeniu ulec mają także opłaty transportowe, co oprotestowała już m.in. Komisja Europejska.

W związku z powyższym, zwracam się do pani Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel z prośbą o wyjaśnienie:
1. Jakie działania względem Rosji zostały podjęte przez ESDZ w obliczu ewidentnego naruszenia przez ten kraj procedur Światowej Organizacji Handlu?
2. Czy rozważane jest dyplomatyczne wsparcie europejskich przedsiębiorców, celem ułatwienia im prowadzenia bieżących negocjacji warunków wymiany handlowej?
3. Czy i w jaki sposób europejska dyplomacja udziela wsparcia wschodnim sąsiadom, aspirującym do stowarzyszenia z Unią, w ich relacjach z Rosją?