List intencyjny podpisany!

W dniu 17 stycznia 2018 r., w Warszawie, przy obecności wicemarszałka Senatu Adama Bielana doszło do podpisania przez prezesa PPL Mariusza Szpikowskiego i Prezydenta Miasta Radomia oraz prezesa Portu Lotniczego Radom listu intencyjnego w sprawie możliwości przejęcia przez PPL większości udziałów radomskiego lotniska.

FB