Parlament Europejski nie dopuścił modyfikowanej genetycznie kukurydzy

W zeszłym tygodniu, posłowie PE zdecydowali w głosowaniu, aby Rada Unii Europejskiej nie wnioskowała do Komisji Europejskiej o wprowadzenie do użycia modyfikowanego gatunku kukurydzy „Pioneer 1507”, dopóki nie polepszą się metody oceny ryzyka.


W debacie parlamentarnej zwrócono uwagę, że Komisja Europejska nie określiła metod ochrony poszczególnych ekosystemów oraz obszarów geograficznych, co jest wymagane w rozporządzeniu unijnym.

Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), wydana na potrzeby przygotowywanych regulacji, podkreśliła, że odmiana „Pioneer 1507” jest szkodliwa dla niektórych owadów.

Od grudnia 2013 nie jest dopuszczona uprawa genetycznie zmodyfikowanej odmiany ziemniaków Amflora, która była możliwa przez 3 lata. Wcześniej dopuszczono odmianę kukurydzy typu GMO – MON 801, jednak i ten rodzaj może zostać wycofany z upraw w Unii Europejskiej.