Europoseł Adam Bielan zwraca się do Komisji Europejskiej w/s możliwości obniżenia VAT na e-booki

Treść pytania wymagającego odpowiedzi pisemnej, w kwestii obniżenia stawki VAT na e-booki, które europoseł Adam Bielan zgłosił w dniu dzisiejszym, tj. 8 października:

Polski rząd postuluje obniżenie podatku VAT na e-booki i dobra kulturowe, które mają stawkę wyższą w świecie cyfrowym niż w świecie analogowym. Jest to działania w interesie europejskich konsumentów. Za nieuzasadnione uważam bowiem utrzymywanie odmiennych stawek obejmujących – w praktyce – te same artykuły. Treść książki drukowanej od jej wersji elektronicznej, z założenia, nie różni się niczym. Podobna sytuacja dotyczy gazet i czasopism, a także utworów muzycznych (wydawanych na CD i udostępnianych w sieci). Wszystko to są dzieła intelektualne, dlatego uznawanie ich elektronicznych wersji jako usług, wzbudza zrozumiałe wątpliwości zarówno twórców, producentów, jak i przede wszystkim nabywców.

Proszę o informacje dotyczące postępu prac związanych z ujednoliceniem stawek podatku VAT dotyczących wspomnianych artykułów. Jakie jest bieżące stanowisko Komisji w tejże sprawie oraz w jakim okresie czasu możliwe będzie wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań?

Adam Bielan