Z Europy

Rząd zniechęca pacjentów do leczenia za granicą

Rząd zniechęca pacjentów do leczenia za granicą

Dyrektywa unijna dot. leczenia transgranicznego z 9 marca 2011 r. miała na celu ułatwić dostęp do świadczeń medycznych na terenie całej Unii Europejskiej. „Chociaż wzmiankowana dyrektywa weszła w życie 25 października 2013 r., polscy obywatele starający się o zwrot kosztów leczenia znaleźli się w „próżni prawnej”. Złożone wnioski spotykają się z odmową NFZ.”- w sprawie niewdrożenia przez Polskę dyrektywy interweniował Adam Bielan w interpelacji skierowanej do Komisji Europejskiej. 

Czytaj więcej