DLA RADOMIA I ZIEMI RADOMSKIEJ

Cel: STWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ORAZ ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZEŃ ZA PRACĘ.
Środki: Narodowy Program Zatrudnienia
Przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość wraz z ekspertami gotowe ustawy i rozporządzenia. Rozwiązania dzięki którym powstanie ponad 75 tysięcy nowych miejsc pracy w regionie.
Minimalna stawka godzinowa wyniesie 12 złotych brutto
Znaczne ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw
Zwolnienie z rozmaitych ciężarów na etapie inicjowania działalności gospodarczej. Rejestracja działalności będzie następowała w terminie wskazanym przez samego zainteresowanego (6 do 12 miesięcy od startu). Na wzór Wielkiej Brytanii, jeżeli działalność gospodarcza przynosi dochody, to jest rejestrowana w pełnym wymiarze i dopiero po 18–24 miesiącach od jej podjęcia pojawia się obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i płacenia podatków. Jeżeli dochodów nie ma, to działalność jest wygaszana w trybie uproszczonym, a przedsiębiorca pozostaje bez zobowiązań i szuka kolejnego pomysłu na biznes.
W okresie pierwszych dwóch lat działalności, firmy zatrudniające do 9 pracowników będą korzystały z preferencyjnych stawek ZUS w postaci jednej skonsolidowanej składki, stanowiącej 50% sumy składek obowiązujących na zasadach ogólnych.
Cel: ROZWÓJ GOSPODARKI I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY

Środki: Poprzez odbudowę przemysłu zbrojeniowego w Radomiu i z wykorzystaniem funduszy europejskich

Radom centrum przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Faktyczne przeniesienia Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej do Radomia oraz budowy zaplecza infrastrukturalnego dla jego potrzeb w mieście.
Wsparcie finansowe z budżetu państwa placówek szkolnictwa zawodowego i wyższego technicznego w rozwoju kierunków związanych z obronnością kraju.
Skuteczna modernizacja linii kolejowej Radom-Warszawa.
Przyspieszenie budowy drogi ekspresowej S12 Radom-Piotrków Trybunalski.
Przebudowa Alei Wojska Polskiego w Radomiu.
Cel: WSPARCIE DLA RODZIN
Środki: Program międzyresortowy wsparty środkami unijnymi
Comiesięczny wsparcie w kwocie 500 złotych na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, aż do ukończenia przez nie 18 roku życia. Dodatek będzie miał charakter powszechny za wyjątkiem rodzin o wysokich dochodach. Natomiast rodziny o niskich (do 800zł, a w przypadku niepełnosprawności dziecka do 1200zł) otrzymają go już na pierwsze dziecko.
Zerowa stawka vat na ubranka dziecięce.
Gwarancja finansowania ze środków publicznych wszelkich świadczeń opieki medycznej w okresie ciąży, porodu i połogu w tym m.in. szkoły rodzenia oraz znieczulenia okołoporodowego.
Połączenie urlopu macierzyńskiego z rodzicielskim i wychowawczym oraz docelowe, stopniowe wydłużenie go tak, aby rodzice jeżeli zechcą mogli korzystać z tej formy pomocy państwa, aż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Wsparcie finansowe dla kobiet bez względu na formę zatrudnienia lub jej brak przed urodzeniem dziecka.
Okres opieki nad małym dzieckiem zaliczony zostanie do stażu ubezpieczenia emerytalnego.
Bezpłatne leki dla seniorów po 75 roku życia.