9 MLD ZŁ FUNDUSZY UNIJNYCH DLA MAZOWSZA

DOTRZYMUJEMY SŁOWA – WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA MAZOWSZA

Mazowieckie przedsiębiorstwa i samorządy, dzięki statystycznemu wydzieleniu aglomeracji warszawskiej z województwa odniosą ogromne korzyści. W latach 2021 – 2027 będzie to nawet 9 miliardów złotych.

Mazowsze składa się obecnie z dwóch jednostek statystycznych: jedną tworzy Warszawa wraz z dziewięcioma otaczającymi ją powiatami, a drugą reszta województwa, z takimi miastami jak Radom Płock, Siedlce, Ciechanów i Ostrołęka. Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan z determinacją walczył o dokonanie tego statystycznego podziału. Dzięki temu już w obecnej unijnej perspektywie finansowej dla społeczności zamieszkujących uboższe subregiony Mazowsza widać pozytywne skutki tej inicjatywy.

Z podziału funduszy unijnych w budżecie 2021-2027 wynika bowiem, że aglomeracja Warszawska otrzyma 157 mln euro (w tym 115 mln euro z programu regionalnego), a reszta Mazowsza może liczyć na kwotę kilkanaście razy wyższą. Chodzi łącznie o 1,9 mld euro, z czego pieniądze z programu regionalnego to 1,5 mld euro. – Dodatkowo obszar ten skorzysta z pomocy skierowanej dla Polski Wschodniej – będzie to 418 mln euro – informuje Adam Bielan. I podkreśla, że gdyby nie podział statystyczny Mazowsza, to z racji bogactwa Warszawy także biedniejsze regiony otrzymałyby mniejsze środki z budżetu regionalnego i nie mogłyby liczyć na włączenie do programu Polska Wschodnia. – Mogę powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa, gdyż Mazowsze otrzyma więcej pieniędzy z unijnego budżetu, niż by to miało miejsce w przypadku utrzymania w województwie poprzedniej struktury statystycznej – argumentuje Adam Bielan.

Większe pieniądze dla Mazowsza nie były jednak nigdy celem samym w sobie. – Będzie to bardzo silny impuls rozwojowy dla regionu mazowieckiego – ocenia Adam Bielan. – Fundusze europejskie to nie tylko wielkie liczby, ale przede wszystkim jest to realizacja konkretnych projektów, których długotrwałe efekty są widoczne w życiu codziennym podnosząc jednocześnie jakość życia. Dlatego środki z budżetu 2021-2027 będą kierowane na tak priorytetowe dziedziny jak rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność, cyfryzacja, transport. To także wiele nowych miejsc pracy – mówi Adam Bielan.

PLAN FINANSOWY PROGRAMU POLSKA WSCHODNIA 2021-2027:

2,5 MLD EURO Z PFRR

Pieniędzy dla Mazowsza będzie nie tylko więcej, ale również korzystniejsze dla beneficjentów będą zasady rozdzielania funduszy. Samorządy, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe będą mogły liczyć nawet na 85% dofinansowania kosztów swoich inwestycji lub projektów społecznych. W aglomeracji warszawskiej takie dofinansowanie nie będzie przekraczać w większości programów pułapu 50%.

Adam Bielan wskazuje, że fundusze unijne będą jednym z narzędzi służących temu, aby niwelować dysproporcje w rozwoju między subregionami Mazowsza, a aglomeracją Warszawską i innymi zamożnymi miastami. – Przykład Mazowsza pokazuje, jak błędny jest model tzw. polaryzacyjno-dyfuzyjnego rozwoju kraju. Bogactwo Warszawy, wzrost gospodarczy stolicy, nie rozprzestrzenia się na Radom czy Ostrołękę, dzieje się wręcz przeciwnie, gdyż Warszawa wysysa zasoby ludzkie i materialne z sąsiednich regionów – wyjaśnia Adam Bielan.

Dodatkowym impulsem rozwojowym dla Mazowsza powinien być Krajowy Program Odbudowy. Komisja Europejska blokuje wypłatę środków z KPO, ale miejmy nadzieję, że ten problem zostanie wkrótce rozwiązany po myśli Polaków i polskich przedsiębiorców. Pieniądze z budżetu unijnego i KPO są ważne, gdyż przyczynią się do jeszcze szybszego ożywienia polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. – Do tej pory byliśmy liderami w korzystaniu z funduszy europejskich i będziemy starać się, aby tak pozostało. Środki unijne są wydawane w Polsce bardzo efektywnie, nie są marnowane, tak jak to niestety bywa w innych państwach członkowskich – podkreśla Adam Bielan.