Obchody jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w Polsce – konferencja „Profilaktyka zakażeń szpitalnych”

17 września 2019 r. w Jedlni-Letnisko odbyła się konferencja naukowa dotycząca profilaktyki zakażeń szpitalnych w ramach ogólnopolskich obchodów 100-lecia służb sanitarnych w Polsce.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie, proszę przyjąć gratulacje z okazji jubileuszu i podziękowania dla organizatorów – głównie p. Lucynie Wiśniewskiej – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu.


 

W tym roku służby sanitarne w Polsce obchodzą jubileusz 100-lecia. Dziś śmiało można powiedzieć, że działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej to już blisko sto lat służby polskiemu społeczeństwu. Ten okres udowodnił jak ważną wartością Inspekcji są jej pracownicy – zaangażowani, wykształceni, z ogromnym doświadczeniem. To oni w wielu sytuacjach czuwają nad bezpieczeństwem i zdrowiem Polaków. Dzięki ich wzorowej i wieloletniej pracy poprawie uległ stan sanitarno-higieniczny naszego kraju oraz sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych i zakażeń.

Obecnie, chociaż czas wielkich epidemii minął, to w dalszym ciągu choroby zakaźne z uwagi na szybkość rozprzestrzeniania się, migrację ludności oraz występowanie mechanizmów oporności drobnoustrojów na leki stanowią ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

Misja Inspekcji Sanitarnych to nie tylko zapobieganie licznym chorobom zakaźnym. Inspekcja Sanitarna podejmuje działania, których celem jest identyfikacja i szacowanie zagrożeń, nadzór oraz kontrole mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, a także przedsięwzięcia prozdrowotne służące kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań, czego wyrazem jest choćby dzisiejsza konferencja naukowo-szkoleniowa dla przedstawicieli wielu zawodów.

Choć struktura, zadania i metody działania służb sanitarno – epidemiologicznych podlegały stałej ewolucji, to ich misja pozostaje niezmienna.  W naszym społeczeństwie wciąż istnieje potrzeba popularyzowania zasad higieny, racjonalnego żywienia, zdrowego stylu życia, szczepień ochronnych, czy metod zapobiegania chorobom zakaźnym. I taką właśnie misję edukacji zdrowotnej realizują również Powiatowe Inspektoraty Sanitarne, które odgrywają zasadniczą rolę w realizacji polityki zdrowotnej państwa wyrażającej się w dążeniu do osiągnięcia właściwych norm zdrowotnych niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.