Święto Plonów, czyli Dożynki

Sierpień to czas wakacji, odpoczynku, ale i ciężkiej pracy. W kalendarzu rolników i ludzi związanych z uprawą owoców, warzyw to bardzo ważny okres. To właśnie wtedy zbierają oni plony i dziękują za nie,organizując tradycyjne Święto Plonów. Dożynki to jeden z najpiękniejszych obrzędów polskiej wsi – to symboliczny czas przypominający, że każdy z nas korzysta z efektów rolniczego trudu. To także niezwykły czas wspólnoty, który umacnia więzi wokalnej społeczności, przyczynia się do kultywowania tradycji i okazywania szacunku dla polskiej ziemi.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na to piękne święto władzom i mieszkańcom Wieniawy, Przysuchy, Sieciechowa, Starej Błotnicy, Zbuczyna, czy Starej Białej.

25 sierpnia, mszą świętą dziękczynną w intencji rolników w Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia rozpoczęło się Święto Plonów w Starej Błotnicy.

Po ceremonii wręczenia i dzielenia się chlebem dożynkowym rozpoczęła się prezentacja 22 wieńców dożynkowych. Następnie zainaugurowano degustację Tradycyjnych Smaków Błotnickich na stoiskach przygotowanych przez Sołectwa i Stowarzyszenia Gminy Stara Błotnica.

Z kolei w Sieciechowie odbyły się XVI Dożynki Powiatu Kozienickiego w czasie których również dziękowano za obfite zbiory.