Spotkanie z mieszkańcami Bulkowa

Serdecznie dziękuję za organizację spotkania Panu Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Arturowi Czaplińskiemu oraz Wójtowi Gminy Bulkowo Gabrielowi Graczykowi za organizację spotkania, a wszystkim mieszkańcom za obecność i wsparcie.