Gala Sportu Szkolnego w Jedlińsku

16 lutego 2019 r. wraz z Panią Poseł Anną Kwiecień wziąłem udział w uroczystej Gali Sportu Szkolnego w Jedlińsku.

Wszystkim laureatom gratuluję sukcesów, a Panu Wójtowi Kamilowi Dziewierzowi – tak utalentowanej młodzieży, a także zaangażowania w rozwój sportu.