SENAT 2018 w liczbach

W 2018 r. odbyło się 17 posiedzeń Senatu, które razem trwały 46 dni. Najkrótsze posiedzenie w 2018 r., trwało 4 godz. 45 min. Najdłuższe posiedzenie, zajęło 37 godz. 34 min. Średni czas posiedzenia w 2018 r. to 18 godz. 9 min.

Senat przyjął w 2018 r.  268 ustaw. Do 50 z nich Izba wprowadziła 467 poprawek. Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 18,6% wszystkich rozpatrzonych przez Izbę.

Senat wniósł do Sejmu 15 inicjatyw ustawodawczych, podjął też 20 uchwał okolicznościowych.

Na posiedzeniach Izby senatorowie wygłosili 5193 wystąpienia, w tym 82 złożyli do protokołu. Złożyli oni też 559 oświadczeń, w tym 489 – do protokołu.

W 2018 r. odbyło się 670 posiedzeń komisji senackich.

W ciągu 2018 roku odbyło się w Senacie 31 konferencji i seminariów.

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11355,prace-senatu-w-2018-r-w-liczbach.html