„Ziemiaństwo polskie. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”

16 maja 2016 r. w Senacie  odbyła się debata  „Ziemiaństwo polskie. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Instytut Pamięci  Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Celem spotkania według pomysłodawcy debaty prof. dr hab. Jana Żaryna  było przypomnienie  społecznej roli ziemiaństwa. Uczestników powitał wicemarszałek Senatu  Adam Bielan, m.in. opowiadając się za koniecznością rozwiązania oczekującej na to od lat sprawy reprywatyzacji, przywracającej święte prawo własności. Wskazał na wspólne cechy Senatu i ziemiaństwa jako nośników wartości i tradycji. Zwrócił uwagę, że zarówno konferencja, jak i towarzysząca jej wystawa są elementami obchodów stulecia Związku Ziemian.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl9644

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl9876

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl9598

fot.Michał Józefaciuk

http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,8737,ziemianstwo-polskie-przeszlosc-terazniejszosc-przyszlosc.html