Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan wziął udział w zakończonej 24 maja 2016 r. w Luksemburgu, dwudniowej konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej. Politycy podczas tego szczytu rozmawiali na temat kryzysu migracyjnego, przyszłości Unii Europejskiej, roli parlamentów państw członkowskich,  współpracy międzyparlamentarnej oraz  zapewnienia bezpieczeństwa obywateli przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych.

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział, że  Polska pozytywnie ocenia porozumienie z Turcją, które daje szansę na kontrolę nad przepływem emigrantów. Skuteczne wdrożenie ustalonych działań, w tym zobowiązań readmisyjnych, może być, jego zdaniem, rozwiązaniem problemów związanych z nielegalną migracją. Współpracę z Turcją trzeba, zdaniem wicemarszałka wzmocnić pomocą dla Grecji. Zniechęcenie do nielegalnej migracji, walka ze szlakami przemytników oraz zabezpieczenie zewnętrznych granic Unii i szlaków tranzytowych to kwestie które pozwolą na odzyskanie kontroli nad przepływem migrantów. Podkreślił, że także na Wschodzie są ludzie potrzebujący pomocy, a Polska przyjmuje imigrantów z Ukrainy i Czeczenii.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,ka176070

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,ka176782-2

fot. Paweł Kula

http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,8757,konferencja-przewodniczacych-parlamentow-unii-europejskiej.html