Senat solidaryzuje się ze społeczeństwem Francji

W związku z dramatycznymi wydarzeniami w Paryżu marszałek Senatu Stanisław Karczewski przesłał 14 listopada 2015 r. na ręce przewodniczącego Senatu Republiki Francuskiej Gerarda Larchera depeszę kondolencyjną.

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan wraz z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim złożyli kwiaty pod ambasadą Francji w Warszawie i wpisali się do księgi kondolencyjnej.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,rz__2425

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,rz__2354

fot.Rafał Zambrzycki

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8290,senat-solidaryzuje-sie-ze-spoleczenstwem-francji.html