Województwo mazowieckie bez Warszawy
Adam Bielan wielokrotnie zabierał głos w Parlamencie Europejskim celem zwiększenia wsparcia finansowego dla swojego regionu tak, by Mazowsze nie traciło na bliskim sąsiedztwie z bogatą Warszawą. Od dawna postulował wydzielenie stolicy i powołanie do życia województwa mazowieckiego bez Warszawy. Przypominamy wypowiedź na forum PE z 2011 roku.

Video z wystąpienia dostępne tutaj.

Adam BIELAN

Adam Bielan (ECR ) – (PL) Pani Przewodnicząca! Nie ma wątpliwości, że polityka spójności przyczynia się do poprawy otoczenia społeczno-gospodarczego, stymulując rozwój przede wszystkim regionów, które tę pomoc otrzymują. Ale pamiętajmy również, że szeroki wachlarz inwestycji pozwala czerpać zyski również bogatym państwom członkowskim. Według szacunków wartość całkowitych korzyści z realizacji polityki spójności w moim kraju, w Polsce, do roku 2015 dla krajów tzw. starej Unii może wynieść nawet 38 miliardów euro. Liczę na to, że fakt, iż decydująca faza debaty na temat przyszłości polityki spójności przypada na prezydencję mojego kraju, Polski, wpłynie na to, że postulaty znaczącego ograniczeni tej polityki nie zostaną zrealizowane.

Niestety, mój region Mazowsze ze względu na bardzo silną gospodarczo pozycję stolicy kraju, Warszawy, przekroczy pułap 75 % unijnego PKB. Grozi mu zatem utrata wsparcia. Podobna sytuacja dotyczy 35 europejskich regionów. Apeluję o przyjęcie ich postulatu utworzenia kategorii regionów przejściowych, umożliwiającego spowolnienie wycofywania pomocy. Jeżeli przeanalizujemy sytuację gospodarczą Mazowsza z wyłączeniem miasta Warszawy, przekonamy się, że produkt krajowy brutto znacznej części tego regionu dalece odbiega od przyjętego poziomu 75 %, ba, nawet jest na poziomie najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, co pokazuje konieczność dalszego dofinansowania.