Wywiad z P. Gursztynem dla Radia dla Ciebie

Strefa euro była pomysłem czysto politycznym, nie ekonomicznym. Łączenie w jedną strefę walutową krajów o tak odmiennej gospodarce, mentalności, kulturze, jak Niemcy, w ogóle kraje północy Europy i południa, w tym Grecja, było błędem”

http://rdc.pl/informacje/nie-ma-europejskiego-demos-nie-ma-jednego-europejskiego-narodu-posluchaj/