System eCall szansą na poprawę bezpieczeństwa na drodze

Co roku na drogach Unii Europejskiej giną tysiące osób. Duża część ofiar mogłaby żyć, gdyby rozwiązania techniczne pozwalały służbom ratunkowym na szybszą pomoc. W odpowiedzi na ten problem Parlament Europejski przyjął w lutym propozycję Komisji Europejskiej o wprowadzeniu paneuropejskiego sytemu ratownictwa eCall.

Na skutek wypadków drogowych zginęło ponad 35 000 osób, liczba ta odpowiada liczbie ludności miasta o średniej wielkości, przy tym co najmniej 1 500 000 osób zostało rannych. Koszty dla społeczeństwa są ogromne i wyniosły w 2009 r. około 130 miliardów EUR. Statystyki te poprawiają się – w 2012 roku wypadki kosztowały życie 28 000 obywateli UE, jednak wciąż jest to zbyt wiele.

Kluczowa w tym zakresie jest przygotowywana dyrektywa wdrażająca obowiązkowy system eCall, której projekt przyjął 26 lutego Parlament Europejski i która – jak się szacuje – może ratować kilka tysięcy istnień ludzkich rocznie.

Od października 2015r. w każdym nowym samochodzie oraz w lekkich samochodach dostawczych ma być zainstalowany system eCall, oparty o montowane we wszystkich nowo produkowanych i sprzedawanych w UE samochodach przyrządy elektroniczne. Uruchomią one automatycznie alarm i wykonają połączenie z najbliższym centrum powiadamiania ratunkowego, w chwili wypadku.

Adam Bielan był aktywnie zaangażowany w przygotowanie wspomnianego projektu w trakcie prac swojej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów – „Pełne wdrożenie jak i sprawne działanie systemu eCall pozwoli zdecydowanie złagodzić skutki wypadków. Z danych Komisji wynika, że usługa ta przyczyni się do zmniejszenia czasu reakcji służb ratowniczych nawet o 50%, co znacząco zwiększa szanse poszkodowanych w przypadku zagrożenia życia.”- powiedział w trakcie debaty na posiedzeniu plenarnym.

Technologia „eCall” wykorzystując numer alarmowy 112, podaje dokładną lokalizację wypadku, co umożliwia wcześniejsze przybycie ratowników na miejsce. Skracając czas reakcji służb ratunkowych o 50-60%, system przyczyni się do skuteczniejszego ratowania życia, a także ograniczenia kosztów związanych z zatrzymaniem ruchu.

System eCall jako usługa użyteczności publicznej będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich  użytkowników. Dodatkowa funkcjonalność systemu eCall połączonego z numerem „112” polega na powiadomieniu służb ratunkowych o zaobserwowanym wypadku poprzez wciśnięcie przycisku eCall, dzięki czemu służby ratunkowe otrzymają dokładne współrzędne miejsca zdarzenia. Co ważne, przygotowywany system, poza zdarzeniem lub wciśnięciem przycisku, nie śledzi położenia pojazdu.

Ratownictwo medyczne pozostaje jednym z priorytetów euro-parlamentarzystów Polski Razem, w tym Adama Bielana, który przy okazji wizyt w miejscowościach Małopolski i propaguje istnienie ogólnoeuropejskiej numeru alarmowego 112, a w ramach akcji rozdawane są odblaski i kamizelki  odblaskowe.