Odpowiedź KE na interpelację Adama Bielana w sprawie leczenia transgranicznego

Polacy mogą już się leczyć poza granicami kraju i przysługuje im zwrot środków. „Komisja będzie wspierać tych obywateli, którzy chcą korzystać z prawa do transgranicznej opieki zdrowotnej.”- taką odpowiedź od KE uzyskał eurodeputowanyAdam Bielan.
Adam Bielan już dwukrotnie kierował zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie zaniedbań polskiego rządu w kwestii dyrektywy dot. leczenia transgranicznego.

Zamieszczamy pełną odpowiedź KE:

W przypadku państw członkowskich, które jeszcze nie powiadomiły Komisji o środkach krajowych w pełni transponujących dyrektywę 2011/24/UE, Komisja wszczęła procedury określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do braku transpozycji prawodawstwa UE.

W odniesieniu do tych środków transpozycji, które otrzymano, Komisja przeprowadza obecnie szczegółową ocenę pozwalającą stwierdzić, czy środki te w pełni i prawidłowo transponują środki zawarte w dyrektywie. W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że zgłoszone środki krajowe nie transponują prawidłowo dyrektywy, Komisja będzie zmuszona odwołać się do procedur określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do braku transpozycji prawodawstwa UE. W ten sposób Komisja będzie wspierać tych obywateli, którzy chcą korzystać z prawa do transgranicznej opieki zdrowotnej.

Czynności te stanowią pełen zakres działań, którymi dysponuje Komisja Europejska w przypadku braku transpozycji dyrektywy. Nawet jeżeli stwierdzono brak transpozycji dyrektywy, prawo do zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej, o ile stanowi ona część koszyka, do którego obywatele są uprawnieni, wynika bezpośrednio z traktatów, a zatem jest stosowane niezależnie od wszelkich środków transpozycji.