Nowe zasady transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski podejmie decyzję w sprawie nowych zasad transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych. W świetle nowej ustawy opłaty interchange pobierane przez banki miałyby wynosić do 0,3% wartości transakcji w przypadku kart kredytowych. Jeśli chodzi o karty debetowe, maksymalna opłata wynosiłaby 7 eurocentów. Dzięki nowym jasnym zasadom Europejczycy mogą w przyszłości zaoszczędzić miliony euro. Rozwiązanie z pewnością zablokuje w jakimś stopniu drogę podmiotom próbującym dokonać oszustw finansowych na tej płaszczyźnie.

Do sprawozdania dotyczącego zmniejszenia opłat interchange i usprawnienia płatności za pośrednictwem kart płatniczych opinię wydał Adam Bielan.

Więcej szczegółów na:

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140402STO41722/html/Pablo-Zalba-%E2%80%9CKonsumenci-zaoszcz%C4%99dz%C4%85-miliony-euro%E2%80%9D