Polityka wizowa

27 lutego podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu odbyła się debata dot. polityki wizowej. Głos w sprawie zabrał Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Poniżej pełna treść wystąpienia Adama Bielana.

Panie Przewodniczący! Liberalizacja polityki wizowej w odniesieniu do krajów Partnerstwa Wschodniego odzwierciedla interesy Wspólnoty Europejskiej. Obecne wydarzenia na Ukrainie pokazują, jak fatalny skutek może nieść opieszałość także w tym zakresie. W pełni popieram propozycję Komisji, aby umożliwić obywatelom Mołdawii bezwizowy wjazd na teren Unii. Przedmiotowa umowa bilateralna może mieć kluczowe znaczenie wobec rosyjskich planów podporządkowania sobie również tego państwa.

Równocześnie chciałbym zwrócić uwagę na konieczność podobnego podejścia względem obywateli takich krajów jak Gruzja, wspomniana Ukraina czy Białoruś. Pozostają one wciąż pod ogromną presją ze strony Moskwy. Umożliwienie ruchu bezwizowego zdecydowanie przyczyni się do pogłębienia proeuropejskich aspiracji tych państw oraz relacji z Brukselą. Na koniec po raz kolejny zwracam się o zaangażowanie na rzecz zniesienia amerykańskich wiz dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej.