Debata dot. dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego

25 lutego podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu odbyła się debata dot. dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego. Głos w sprawie zabrał Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Poniżej pełna treść wystąpienia Adama Bielana.

„Pani Przewodnicząca! Strony internetowe są już w zasadzie podstawowym źródłem informacji z rozmaitych dziedzin. Sprzyja temu łatwość i komfort korzystania z tej formy uzyskiwania wiedzy oraz możliwość zamieszczania obszernych i wyczerpujących materiałów. Nie inaczej jest w odniesieniu do sektora publicznego, którego udział systematycznie rośnie. Niestety wciąż jedynie niewielka ilość witryn publikowana jest zgodnie ze standardami dostępności informacji w sieci. To ważne, aby ze stron internetowych podmiotów świadczących podstawowe usługi dla obywateli, przykładowo działających w obszarze administracji, opieki zdrowotnej czy edukacji, mogli korzystać wszyscy, niezależnie od wieku czy stopnia niepełnosprawności.

Najpoważniejszym problemem pozostają nadal bariery wynikające z różnic w ustawodawstwie poszczególnych państw. Ujednolicenie zasad wydaje się niezbędne, choćby w oparciu o fakt, że informacje krajowych instytucji są przetwarzane również przez obcokrajowców. Zharmonizowane podejście w przedmiotowych kwestiach uważam za wymóg, również celem zakończenia budowy jednolitego rynku europejskiego.

Chciałbym ponadto zwrócić uwagę na rosnący udział dostępu do informacji za pośrednictwem różnorakich urządzeń mobilnych. Adekwatne aplikacje instytucji publicznych powinny także uwzględniać podstawowe wytyczne dla tradycyjnych witryn.