Prace Parlamentu Europejskiego w nadchodzącym tygodniu (03-06.02.2014)

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem prac Parlamentu Europejskiego podczas sesji plenarnej, jaka rozpoczyna się dziś w Strasburgu.

W tym tygodniu posłowie zajmą się między innymi następującymi tematami:

1. Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego,

2. Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji,

3. Sankcje karne za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku,

4. Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa .