Bezpieczny pasażer w UE

Parlament UE opowiada się za ochroną praw klienta linii lotniczych. Na tę chwilę dramatycznie mało, bo zaledwie 2% pasażerów uzyskuje rekompensatę po złożeniu skargi na linię lotniczą. Wedle przegłosowanego w środę przez Europarlament projektu, pasażerom miałoby być łatwiej uzyskać rekompensatę za opóźniony lot oraz zagubiony lub zniszczony bagaż. Ponadto przewoźnicy mieliby zagwarantować klientom bezpieczeństwo w razie bankructwa linii lotniczej.

„Uważam, że w tekście, który przegłosowaliśmy dzisiaj osiągnięta została właściwa równowaga pomiędzy prawami linii lotniczych i pasażerów. Wzmocniliśmy ochronę klientów, nie zapominając jednak, że linie lotnicze potrzebują pewnej elastyczności, aby sprawnie funkcjonować”, powiedział Georges Bach (EPP, LU), odpowiedzialny za sprawozdanie.

PE oczekuje od przewoźników wczesnego informowania pasażerów o opóźnieniu (nie później niż 30 minut po planowanym czasie odlotu). Ponadto, pasażerowie, którzy posiadają bilet na lot powrotny, będą mieli prawo do skorzystania z niego, nawet, jeśli bilet do miejsca przeznaczenia nie został wykorzystany. Kwestie dotyczące bagażu powinno zostać jasno określone na samym początku procedury rezerwacji biletu.

Jednakże najważniejsze zmiany dotyczą rozpatrywania skarg klientów. Brak odpowiedzi linii lotniczej na skargę w przeciągu 2 miesięcy, oznaczałoby akceptację roszczeń. W przypadku długotrwałych nadzwyczajnych okoliczności, takich jak popioły wulkaniczne w powietrzu, odpowiedzialność linii lotniczych za opłaty związane z zakwaterowaniem pasażerów będzie ograniczona do 5 nocy. Ponadto PE żąda gwarancji bezpieczeństwa dla pasażera w przypadku bankructwa linii lotniczej. Parlament wprowadził wymóg posiadania przez przewoźników funduszu gwarancyjnego lub ubezpieczenia na tę okoliczność.

Kolejne kroki. Głosowanie potwierdziło stanowisko Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu. Zgodnie z procedurą współdecyzji, Rada może przyjąć pozycję Parlamentu, lub przedstawić własne stanowisko, do dalszych rozmów z Parlamentem.