Aid Volunteers

Ruszył nowy program unijny Aid Volunteers, który zrzeszy nawet 10 tys. wolontariuszy z Europy. Projekt zakłada pomoc humanitarną w krajach dotkniętych katastrofami naturalnymi. Wolontariusze mieliby zajmować się organizacją, logistyką, odbudową zniszczonej infrastruktury i szkoleniem miejscowych służb. Program uzyskał zielone światło PE we wtorek.

Wziąć udział w projektach może każdy. Najbardziej potrzeby jest personel medyczny, ale również inżynierowie oraz osoby znające się na budowie.

„Wolontariusze biorący udział w programach pilotażowych w regionie Sahelu, Pakistanie czy Kenii byli absolutnie zachwyceni. Dla młodych to świetny sposób zdobycia doświadczenia przydatnego w późniejszej pracy, a dla osób będących na emeryturze, możliwość przekazania wiedzy i wieloletniego doświadczenia”- powiedziała sprawozdawczyni Michèle Striffler (EPP).

czytaj więcej na: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140226STO37007/html/Unijni-wolontariusze-humanitarni-wszystkie-r%C4%99ce-na-pok%C5%82ad