Zapytanie Adama Bielana do Komisji Europejskiej ws. łamania prawa przy umowach licencyjnych na emitowanie filmów

Przedwczoraj Adam Bielan zwrócił się do Komisji Europejskiej z zapytaniem dot. prowadzonego śledztwa przeciwko operatorom telewizji cyfrowej w Unii Europejskiej.

Poniżej pełna treść zapytania

Komisja Europejska prowadzi postępowanie w sprawie łamania prawa przy umowach licencyjnych na emitowanie filmów. Śledztwo obejmuje największe europejskie platformy telewizyjne, w tym operujący w Polsce Canal Plus, i dotyczy głownie klauzuli „absolutnej terytorialnej ekskluzywności”.

Zgadzam się, że tego typu zapisy w umowach mogą naruszać prawo wspólnotowe, a przede wszystkim są niezgodne z interesem europejskich konsumentów, w tym przypadku abonentów platform cyfrowych. Zwracam się zatem z prośbą o dodatkowe informacje:

  1. Jakie środki ze strony Komisji zostaną zastosowane w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości w przedmiotowej sprawie?

2. Podobne problemy występują także podczas korzystania ze stron internetowych, gdzie częstokroć udostępnianie niektórych aplikacji, czy fragmentów portali zdywersyfikowane jest w zależności od lokalizacji odbiorcy. Czy również w takich przypadkach jest to naruszenie regulacji europejskich i czy Komisja zajmuje, bądź planuje zająć się także tą problematyką?

3. Czy w zgodzie z prawem europejskim pozostaje obecna możliwość zawarcia umowy przez konsumenta z platformą cyfrową jedynie w kraju zamieszkania? Czy zasięg usług danego operatora nie powinien obejmować całej Wspólnoty?

Adam Bielan