Prace PE w nadchodzącym tygodniu (13-17 stycznia)

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem prac Parlamentu Europejskiego podczas sesji plenarnej, która rozpoczyna się dziś w Strasburgu.

W tym tygodniu posłowie zajmą sie między innymi następującymi tematami:

1) debatą nad swobodnym przepływem pracowników w zw. obecnością Rumunii i Bułgarii w Unii Europejskiej. Niektóre kraje członkowskie, takie jak Austria, Niemcy, czy Wielka Brytania ograniczyły dostęp do swoich rynków pracy dla pracowników pochodzących ze wspomnianych państw. Ostatni termin przejściowy minął 31 grudnia 2013 roku, ale większość krajów tzw. „starej Unii” wciąż zamierza utrzymać ograniczenia w dostępie do wspólnego rynku UE;

2) debatą i głosowaniem nad pakietem dyrektyw UE o zasadach zamówień publicznych, nad którymi pracowała Komisja IMCO, w której zasiada Adam Bielan. Nowe regulacje przewidują m. in. wprowadzenie elektronicznego systemu zamówień publicznych oraz rezygnację z kryterium ceny jako głównego w rozstrzyganiu przetargów. Przyjęcie tych przepisów ma na celu ułatwienie przeprowadzania przetargów i podniesienie poziomu świadczonych usług;

3) ograniczeniem limitu emisji dwutlenku węgla przez samochody osobowe sprzedawane w UE;

4) rozpoczną prace nad europejską strategią dotyczącą ograniczenia produkcji odpadów plastikowych, wykorzystania w procesie produkcji niebezpiecznych substancji, a także ograniczenia wprowadzania do obiegu nie poddających się recyclingowi torebek foliowych;

Z pełną listą zakresu tematycznego prac Parlamentu Europejskiego w nadchodzącym tygodniu można zapoznać się na stronie PE.