Pozorny sukces Polski w rankingu Bloomberg’a

Polska wygrała ranking Bloomberg’a na najlepsze miejsce w Europie Wschodniej i Azji Centralnej do prowadzenia biznesu. Na naszą korzyść wpłynął rozwijający się rynek konsumencki oraz polepszenie infrastruktury. Czemu to zawdzięczamy?

W ogólnoświatowym rankingu Polska zajęła dobrą 26. pozycję na 214. ocenianych państw.

Nasza gospodarka okazała się być najszybciej rozwijającą się w UE od czasu kryzysu ekonomicznego, jaki dotknął nasz kontynent w 2008r., oraz jedynym krajem, który uniknął recesji.

Złotówka jest jedną z najbardziej stabilnych walut w obrębie UE oraz pozostaje niezachwiana podczas ogromnych spadków wartości np. waluty rosyjskiej (spadek o 12%) czy reala brazylijskiego (15.2% spadek), a polska produktywność na przestrzeni trzech lat została oceniona najwyżej spośród 34 krajów obserwowanych przez The Organization for Economic Cooperation and Development. Okazuje się jednak, że wzrost polskiej gospodarki opiera się na funduszach unijnych, dzięki którym rozwinęliśmy m.i. sieć dróg i mostów, wydając na ten cel ponad 240 mld zł.

Ponadto, przeciętna pensja polskiego pracownika wynosi 1/3 wartości zarobków jego niemieckiego sąsiada. Jeżeli rząd nie zaproponuje ustaw podnoszących poziom innowacyjności naszej gospodarki, pozostaniemy jedynie dostarczycielem taniej siły roboczej.

Przejawem tego jest np. zapowiedź firmy Amazon z października 2013r. o zatrudnieniu 6.000 polskich pracowników w nowo otwartych centrach logistycznych do wykonywania prostych prac fizycznych. Również Procter& Gamble umiejscawia Europejską siedzibę planowania i logistyki w Warszawie, zatrudniając 500 pracowników. Jesteśmy atrakcyjni dla zagranicznego inwestora, ale sytuacja finansowa przeciętnego Polaka nie ulega poprawie.

źródło: na podstawie http://www.bloomberg.com/news/2014-01-21/poland-ranked-best-for-business-in-east-europe-and-central-asia.html