Pierwsze posiedzenie Komisji IMCO w 2014 roku

O godzinie 9:00 europosłowie Komisji IMCO, w której zasiada Adam Bielan, rozpoczną pierwsze posiedzenie w 2014 roku.

Program posiedzenia obejmuje:

1) Rozpatrzenie poprawek kompromisowych do rezolucji PE ws. zasad jednolitego rynku w 2014,
2) Uproszczenie procedury przewozu pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim,
3) dyskusja nad Europejskim Jednolitym Rynkiem Łączności Elektronicznej,
4) Bezpieczeństwo sieci i informacji w obrębie Unii,
5) rozpatrzenie projektu dot. systemu SOLVIT (bezpłatny system arbitrażowy dla przedsiębiorstw i obywateli służący rozwiązywaniu sporów z organami administracji publicznej).