Nowe przepisy dotyczące wędlin – zapytanie do Komisji Europejskiej

W związku z mającymi wejść w tym roku w życie nowymi, bardziej restrykcyjnymi regulacjami dotyczącymi stosowania substancji smolistych w żywności, poseł Adam Bielan wystosował pisemną interpelację do Komisji Europejskiej.

Ponieważ problem ten dotyka producentów tradycyjnych wędlin, Adam Bielan pyta w interpelacji, czy na etapie opracowywania wzmiankowanych przepisów przeprowadzono stosowne konsultacje z przedstawicielami branży wędliniarskiej. Zwraca się ponadto z prośbą o informację, czy Komisja rozważy aktualizację rozporządzenia celem wprowadzenia regulacji dotyczących specjalnego traktowana mięsnych produktów regionalnych i tradycyjnych.

 

Poniżej pełna treść interpelacji.

W sprawie nowych przepisów dotyczących wędlin

We wrześniu br. wchodzą w życie nowe, bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące stosowania substancji smolistych w żywności. Problem ten dotyka producentów tradycyjnych wędlin, ponieważ praktycznie niemożliwe stanie się wędzenie mięs przy użyciu drewna. Wielu z nich zmuszonych zostanie do ograniczenia, bądź wręcz likwidacji działalności. Szacuje się, że w branży mięsnej w Polsce zagrożonych jest co najmniej 100-150 firm, co przekłada się na los kilkuset dalszych przedsiębiorstw współpracujących. Tymczasem w sytuacji rosnącego bezrobocia w UE nie należy podejmować działań mogących powodować dalszy upadek przedsiębiorstw.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o informacje:

1. Czy na etapie opracowywania wzmiankowanych przepisów przeprowadzono stosowne konsultacje z przedstawicielami branży wędliniarskiej?

2. Jakie stanowisko na gruncie negocjacji prezentowali przedstawiciele polskich władz w odniesieniu do zaostrzenia norm zawartości substancji smolistych w produktach żywnościowych?

3. Czy planowane są jakiekolwiek działania ochronne (przynajmniej przejściowe) względem producentów wędlin zagrożonych utratą możliwości kontynuowania produkcji?

4.Czy Komisja rozważy aktualizację rozporządzenia celem wprowadzenia regulacji dotyczących specjalnego traktowania mięsnych produktów regionalnych i tradycyjnych? Mogłoby to umożliwić przynajmniej części przedsiębiorstw dalsze funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach.

Adam Bielan