Adam Bielan pyta Komisję o planowane opłaty za korzystanie z niemieckich autostrad

Adam Bielan zwrócił się wczoraj do Komisji Europejskiej ws. zapowiedzi niemieckich władz o wprowadzeniu opłat za korzystanie z autostrad.

Ze względu na projektowane rozwiązania, obywatele Niemiec otrzymywaliby zwrot zapłaconych pieniędzy, a opłaty te miałyby jednak dotknąć jedynie obcokrajowców.

W związku z tym, Adam Bielan pyta Komisje Europejską o dopuszczalność w/w pomysłu w świetle prawa wspólnotowego.

Pełna treść zapytania poniżej

Powyborcza umowa koalicyjna niemieckich władz przewiduje uruchomienie opłat za korzystanie z krajowych autostrad. Choć projekt obowiązkowych winiet ma objąć wszystkich kierowców, to jednak właściciele samochodów zarejestrowanych w Niemczech mieliby otrzymywać zwrot kosztów w formie ulgi w podatku drogowym. W opinii komisarza transportu Siima Kallasa zapis taki oznaczałby dyskryminację kierowców z zagranicy, kwestionując ponadto prawo wspólnotowe.

Zgadzam się ze stanowiskiem pana komisarza. W związku z powyższym chciałbym zapytać, czy w oparciu o jego deklarację, Komisja Europejska podejmie działania nakierowane na zablokowanie postulowanego rozwiązania w obecnej formie?

Adam Bielan