Adam Bielan pyta Komisję Europejską o brytyjską politykę imigracyjną
Adam Bielan zwrócił się dziś z pisemnym zapytaniem do Komisji Europejskiej, w którym porusza kwestię brytyjskiej polityki imigracyjnej.

W związku z zapowiedzią Davida Camerona, iż jednym z najważniejszych żądań w ramach planowanej renegocjacji warunków brytyjskiego członkostwa w UE ma być zapobieżenie migracji ludności na dużą skalę, poseł Bielan pyta Komisję między innymi o to, jak ocenia argumentację premiera Wielkiej Brytanii w przedmiotowej sprawie w kontekście obowiązujących przepisów wspólnotowych.

 

Poniżej pełna treść zapytania.
Zapowiedzi brytyjskich władz dotyczące zmian w polityce imigracyjnej
Premier Wielkiej Brytanii domaga się ograniczenia swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej. Jest to jedna z czterech podstawowych wolności, na których opiera się Wspólnota. David Cameron zapowiada, że jednym z najważniejszych żądań w ramach planowanej renegocjacji warunków brytyjskiego członkostwa w UE ma być zapobieżenie migracji ludności na dużą skalę.

Obecny problem dotyczy m.in. sposobu wypłacania dodatków rodzinnych. Brytyjskie władze postulują, by nie obejmowały one tych pracowników z innych państw, których dzieci przebywają na stałe w swoich krajach ojczystych. Oznaczałoby to wybiórcze traktowanie podatników.

Odbierając z zaniepokojeniem deklaracje brytyjskich władz, zwracam się do Komisji z prośbą o odpowiedź:
1. Jak Komisja ocenia argumentację premiera Camerona w przedmiotowej sprawie, w kontekście obowiązujących przepisów wspólnotowych? Czy podobne propozycje nie stoją w sprzeczności z uprawnieniami obywateli wynikającymi z zasady swobodnego przepływu pracowników?
2. Czy Komisja rozważy wyrażenie własnego stanowiska wobec tych postulatów?
3. Czy i jakie działania ze strony instytucji europejskich zostaną zainicjowane w celu zapobieżenia utracie przysługujących obywatelom uprawnień wspólnotowych?


Adam Bielan