Parlament Europejski za podstawowym rachunkiem bankowym dla wszystkich

12 grudnia odbyła się debata w PE nt. projektu rozwiązania prawnego o dostępie do podstawowego rachunku bankowego, który pomoże w realizacji zasady swobodnego przepływu osób w ramach UE.

Według Banku Światowego, 58 milionów obywateli UE nie posiada rachunku bankowego. Wiele osób napotyka trudności z jego otwarciem. Problem ten dotyczy również pracowników zatrudnionych w innym niż własny kraju członkowskim. Parlament Europejski postanowił zmierzyć się z tą kwestią w wyniku czego w dniu 12 grudnia przegłosował kilka poprawek, zaproponowanych przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, w której zasiada Adam Bielan. Głosowanie nad całością projektu rezolucji ustawodawczej zostało jak na razie odroczone. Ma on być następnie negocjowany z państwami członkowskimi.

Niedogodności pracownika, wynikające z braku rachunku bankowego, stawiają wiele ograniczeń w codziennym życiu obywatela, zameldowanego na terenie Unii Europejskiej i przeszkadzają w samorealizacji, np. poprzez brak możliwości zatrudnienia na pełnych prawach i uzyskania odpowiedniego dochodu i dostępu do świadczeń socjalnych. Konieczne są odpowiednie rozwiązania, aby nie dopuścić do wykluczenia konsumentów z życia codziennego. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia ułatwiania mobilności, co jest kluczowym elementem funkcjonowania rynku wewnętrznego UE.

Obecne rozwiązania utrudniają życie mobilnym osobom zamieszkałym w UE, ze względu na wykonywaną pracę lub prowadzoną działalność. Są nimi np. studenci, pracownicy sezonowi i pracownicy oddelegowani, jak również osoby pracujące w małych i średnich przedsiębiorstwach. Mogą one mieć trudności z otwarciem konta bankowego ze względu na brak stałego adresu zamieszkania w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma dostawca usług płatniczych.

Propozycja Parlamentu Europejskiego wprowadza nowe zasady dotyczące rachunku, zgodnie z którymi koszty powinny być jasno komunikowane oraz łatwe do porównania. Ponadto, łatwa powinna być też zmiana rachunku, po znalezieniu lepszej oferty bankowej.

Zgodnie z projektem, banki będą zobowiązane do posiadania w swej ofercie podstawowego rachunku płatniczego dla każdego legalnie przebywającego na terenie UE, niezależnie od narodowości czy miejsca zamieszkania. Celem procedury legislacyjnej jest również zwiększenie możliwości korzystania z rynków online, dostępu do nowinek technologicznych oraz obniżenie kosztów usług bankowych i handlu internetowego.

Grupa ECR, do której należy Adam Bielan, uważa jednak, że kształt niektórych przepisów powinien stanowić kwestię rozstrzyganą na poziomie krajowym.

Ostateczny kształt projektu oczekuje na 1 czytanie w PE, a Komisja Europejska i Parlament Europejski mają nadzieję na przyjęcie dyrektywy na wiosnę 2014.