Trwają prace nad bezpieczeństwem informacji w Internecie
Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa informatycznego na jakie są narażeni obywatele Unii Europejskiej, Komisja ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), w której Adam Bielan zasiada, rozpatrywała 232 poprawek do projektu dyrektywy Komisji Europejskiej mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa informacji w sieci.

4 i 5 listopada Adam Bielan, wraz z kolegami z Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, głosował treść poprawek do tekstu projektu. Niektóre merytoryczne propozycje mojej komisji parlamentarnej zakładają:
1) wprowadzenie jednolitych zasad bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw i organów administracji publicznej,
2) obowiązek ścigania przez organy administracji publicznej nawet tych przestępstw i naruszeń informatycznych, które zostały dokonane np. w publicznej kawiarni,
3) udzielenie publicznego wsparcia finansowego przez UW w ramach prac badawczo-rozwojowych przez uczelnie wyższe i inne instytucje publiczne,
4) stymulację mającą na celu wprowadzenie krajowych strategii na wypadek incydentów cybernetycznych,
5) dodatkowo walkę ze szpiegostwem informatycznym.Głosowanie pełnego tekstu projektu uwzględniającego poprawki w ramach Komisji ma odbyć się w styczniu 2014. 


Tekst poprawek można znaleźć TUTAJ