Adam Bielan pyta Komisję o reakcję na postępowanie antykorupcyjne w Centrum Projektów Informatycznych
Poseł Adam Bielan złożył dziś pisemną interpelację, w której pyta Komisję Europejską o ewentualną reakcję na postępowanie antykorupcyjne w Centrum Projektów Informatycznych.
 
Biorąc pod uwagę, że w kwietniu ubiegłego roku Komisja Europejska zawiesiła płatności dotyczące części projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Adam Bielan zapytał o możliwą reakcję Komisji w związku z ostatnimi zatrzymaniami w Polsce. Ówczesną decyzję podjęto z uwagi na śledztwo dotyczące korupcji przy przetargach na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych realizowanych przez Centrum Projektów Informatycznych. Poseł Bielan pyta Komisję między innymi o to, czy w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, polskim projektom informatycznym grozi powtórne zablokowanie finansowania.

Poniżej pełna treść zapytania.


W związku z postępowaniem antykorupcyjnym w Centrum Projektów Informatycznych


W kwietniu ubiegłego roku Komisja Europejska zawiesiła płatności dotyczące części projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ówczesną decyzję podjęto w związku z prokuratorskim śledztwem dotyczącym korupcji przy przetargach na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych realizowanych przez Centrum Projektów Informatycznych. Po kilku miesiącach, w następstwie wyjaśnień przedstawicieli polskich władz, wypłaty funduszy wznowiono.
Niestety w bieżącym tygodniu doszło do kolejnych zatrzymań, które okazały się pokłosiem prowadzonego od trzech lat śledztwa w powyższej sprawie. Dotychczasowe zarzuty obejmują 38 postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzonych w CPI, a według szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest to jedna z największych spraw prowadzonych przez Biuro.
Wyrażając zaniepokojenie z powodu sytuacji w instytucjach polskiej administracji publicznej oraz w trosce o bezpieczeństwo realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
1. Czy, w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, polskim projektom informatycznym grozi powtórne zablokowanie finansowania?
2. Czy Komisja była i jest na bieżąco informowana przez stronę polską odnośnie przedmiotowego śledztwa?
3. Czy w związku z nowymi okolicznościami Komisja będzie rozważać przeprowadzenie dodatkowych audytów projektów realizowanych przez CPI?
Adam Bielan